BetterNow Prøveaftale

Ved at registrere dig på denne hjemmeside, indvilliger du i, at anvende BetterNow produkterne iht. betingelserne for denne prøveaftale ("Aftale"). I denne aftale henviser termen "Produkt" til BetterNow's softwareprodukter, BetterNow's platform samt dets indhold og dokumentation. Termerne "BetterNow", "os" eller "vi" henviser til BetterNow Worldwide, som har hovedsæde på Finsensvej 6e, 2.tv 2000 Frederiksberg, Danmark. Termerne "du” og ”dig" henviser til dig som bruger af Produktet.

Når du tilmelder dig hjemmesiden, indvilliger du i, at overholde og henholde dig til følgende Aftale, som sammen med vores privatlivspolitik, generelle vilkår og betingelser og muligvis vores serviceaftale, hvis du accepterer denne på et senere tidspunkt, regulerer BetterNow's forhold til dig i forbindelse med Produktet. For denne Aftale gælder derfor detaljerede regler.

Denne hjemmeside indeholder materiale, som ejes af os eller som vi har licensrettighederne til. Dette materiale inkluderer, men er ikke begrænset til design, layout, udseende, tekst, video og grafik. Når du uploader varemærker, logoer og billedere (”Uploadet materiale"), forbliver det Uploadede materiale din og kun din ejendom, og du giver os en gratis, gældende i hele verdenen, ubegrænset licens til at anvende det Uploadede materiale, og du garanterer, at sådant Uploadet materiale må anvendes på vores Platform og at enhver tredjepart, som måtte have rettigheder til det Uploadede materiale, har godkendt dette. Vi må udelukkende anvende det Uploadede materiale i forbindelse med vores Produkt; al anden brug, fx. i markedsføringsøjemed, skal aftales i hvert enkelt tilfælde.

Du indvilliger i ikke at genskabe, duplikere, kopiere, sælge, handle eller videresælge komponenter fra Produktet uanset formål.

Uautoriseret anvendelse af denne hjemmeside kan medføre krav om skadeserstatning og/eller retsforfølgelse.

I Prøveversionen af dette Produkt, har du afgang til alle dele af Produktet, med den undtagelse, at du gennem Produktet ikke vil kunne modtage Bidrag.