BetterNow Prøveavtale

Ved å registrere deg på dette nettstedet samtykker du i at du vil bruke BetterNow produkter under vilkårene for denne Prøveavtalen ("Avtalen",). Som brukt i denne Avtalen, henviser uttrykket “Produkt” til BetterNows programvareprodukter, BetterNow plattform, og dets innhold og dets dokumentasjon. Betegnelsen "BetterNow", "oss" eller "vi" henviser til BetterNow Worldwide hvem sitt registrerte kontor er i Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Copenhagen K, Danmark. Betegnelsen "du" henviser til deg som en bruker av Produktet.

Ved å registrere deg på dette nettstedet samtykker du i å være i samsvar med og være bundet av den følgende Avtalen, som – sammen med vår Personvernpolicy, generelle vilkår og betingelser, Charity Recognition Policy og muligens vår serviceavtale om du aksepterer denne på et senere stadie – styrer BetterNows forhold med deg i forhold til Produktet. Detaljerte reguleringer gjelder således til denne Avtalen.

Dette nettstedet inneholder materiale som er eid av eller lisensiert til oss. Dette materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, designet, layout, utseende, tekst, video og grafikk. Ved opplasting av varemerker, logo og bilder (“Opplastet Materiale”), forblir det Opplastede Materialet din eiendom, og du gir oss en gratis, ubegrenset lisens til å bruke det Opplastede Materiale, og du garanterer at slikt Opplastet Materiale kan brukes på vår Plattform godkjent med alle tredjeparter som kan ha rettigheter til det Opplastede Materiale. Vi kan kun bruke det Opplastede Materiale med vårt Produkt; alt annet bruk, f.eks., for markedsføringsformål, må være avtalt på basis av hver omstendighet.

Du samtykker i at du ikke vil reprodusere, duplisere, kopiere, selge, bytte eller videreselge noen av komponentene av Produktet for noen formål.

Uautorisert bruk av dette nettstedet kan utgjøre et krav for skadeserstatning og/eller kriminelt rettsbrudd.

I Prøveversjonen av Produktet vil du ha tilgang til alle delene av Produktet med det unntak av at du ikke ville kunne motta noen Donasjoner gjennom Produktet.