BetterNow Testavtal

Genom att registrera dig på denna webbplats samtycker du till att använda BetterNow-produkter i enlighet med villkoren i detta provavtal ("Avtalet"). Begreppet "Produkt", såsom det används i detta avtal, avser BetterNows mjukvaruprodukter, BetterNow-plattformen samt dess innehåll och dess dokumentation. Begreppen "BetterNow", "oss" eller "vi" avser BetterNow Worldwide med huvudkontor i Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Köpenhamn K, Danmark. Begreppet "du" avser dig i egenskap av användare av produkten.

Genom att registrera dig på denna webbplats samtycker du till att följa och att vara bunden av följande avtal, vilket - tillsammans med vår sekretesspolicy, allmänna villkor, Charity Recognition Policy och eventuellt vårt serviceavtal, om du accepterar detta vid ett senare tillfälle - styr BetterNows relation med dig i förhållande till produkten. Detaljerade föreskrifter tillämpas således på detta avtal.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av oss eller har licensierats till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, text, video och grafik. När du laddar upp varumärken, logotyper och bilder ("uppladdat material") förblir det uppladdade materialet din enskilda egendom men du ger oss en gratis, obegränsad licens att använda uppladdat material och du garanterar att sådant uppladdat material kan användas på vår plattform i konsensus med eventuell tredje part som innehar rättigheterna till uppladdat material. Vi får endast använda det uppladdade materialet inom ramen för vår produkt. All annan användning, t.ex. i marknadsföringssyfte, kräver särskild överenskommelse i varje enskilt fall.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta eller återförsälja någon komponent av produkten, oavsett syfte.

Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndsanspråk och/eller utgöra brottslig handling.

I testversionen av produkten får du tillgång till alla delar av produkten med undantag för att du inte kommer att kunna ta emot donationer via produkten.